Ellös Buss AB

E-post info@ellosbuss.se
Internet https://ellosbuss.se

Huvudkontor / Fakturaadress

Nytorget 1, 442 32 Kungälv
Telefon +46-(0)31-21 79 00

Stenungsund 

Gesällgatan 13, 444 32 Stenungsund
Telefon +46-(0)31-21 79 00

Linjetrafik Stenungsund / Västtrafik

Beställning närbuss & Kvarglömda effekter
0303-21 49 50

Borås

Stationsvägen 2, 516 31 Dalsjöfors
Telefon +46-(0)33 55 55 740

Göteborg / Kungälv

Rattgatan 5, 442 40 Kungälv
Telefon +46-(0)31-313 47 80

Götene / Lidköping

Fogdagårdsgatan, 533 34 Götene
Telefon +46-(0)31-313 47 80