Företaget

Ellös Buss bildades 1969, och har sedan dess varit aktiva inom buss-, taxi- och godsbranschen.

Företaget finns nu med depåer i Ellös, Uddevalla, Stenungsund, Göteborg, Borås, Klippan, Hörby och Malmö.

Buss i KöpenhamnTågersättning

Idag har Ellös Buss AB ca 90 fordon till förfogande. De rymmer mellan 19 och 81 passagerare och 40 av bussarna är rullstolsanpassade. Företaget kör beställningstrafik för privatpersoner, föreningar, företag samt linjetrafik i  Stenungsunds och Kungälvs kommuner för Västtrafik.

Ellös Buss AB arbetar aktivt för miljön och för bättre säkerhet. Bussarna körs på miljödiesel (HVO) – allt för att minska utsläppen och påverkan på miljön. Alla  bussarna är utrustade med miljömotor, en s.k. ”Euro 5”, ”Euro6” eller ”EEV”. Alla bussar är utrustade med Dräger alkolås och har bälte på samtliga platser. Ellös Buss är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och arbetar enligt kvalitetsledingssystemet ISO 9001.

Driftsäkerhet är en viktig aspekt och företaget byter hellre reservdelar för tidigt än för sent. Säkerhetskontroller utförs varje dag. Bolaget har alla tänkbara försäkringar för att kunden ska kunna njuta av sin resa även om något oförutsett inträffar.

MILJÖPOLICY

Ellös Buss AB ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls. Inom ramen för våra uppdrag stödja kundens trafikplaneringsarbete i syfte att öka antal resenärer som åker kollektivtrafik. Vid inköp av fordon, utrustning, materiel och tjänster beaktar vi miljöaspekter. I vår körning strävar vi efter en låg bränsleförbrukning. Vi verkar för en låg energiförbrukning. Vi lagrar och hanterar kemisk-tekniska produkter enligt leverantörens anvisningar och strävar efter att ersätta produkter enligt substitutionsprincipen där så är möjligt. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.