Miljöcertifiering ISO 14001:2015

Ellös Buss jobbar aktivt för miljön och är sedan mars 2015 miljöcertifierade enligt ISO14001.

Att vara miljöcertifierad enligt ISO14001 innebär ett åtagande om att ständigt jobba för att minska
verksamhetens miljöpåverkan. Arbetet övervakas av ett externt kontrollorgan som gör årliga besök
för att följa upp arbetet.

Läs vår miljöpolicy genom att klicka här

ISO14001:2015